Profits More Than 30% By Combining Parabolic Sar Indicator and Support

The method of trading with the Parabolic Sar indicator combined with the resistance / support to find a trend entry point offers an amazingly high probability of winning. In this article, I will share the points on my reasonable order for you to view and evaluate the above trading method that brings 35.6% of the profit on January 13, 2020 at IQ Opion is worth finding. understand.

 Total orders on January 13
Total number of orders on January 13

All of the 5 orders I have given have one thing in common is that the trend is bullish, which supports the HIGHER command. The familiar way of fighting is just 1 option. There is no LOWER fighting order to share with you guys because I prioritize my main job (Office worker). When you have free time to observe, usually from 17:00 - 23:30 in the day. Unfortunately on 13/01/2020 the time frame I trade, the pairs I follow follow the trend up, which leads to no LOWER orders.

You sympathize, the market trend is up, I just follow that order to place orders with high probability of winning. So sharing the points into LOWER commands in a downtrend, if possible, I will share in another article in the near future.

Trading method with Parabolic Sar indicator combined with Support

The order of conditions for entering orders when using the Parabolic Sar indicator trading strategy

Tendency

What any investor knows that they only trade when the market has clearly shown the trend. So in this section, I will guide trading with an increase or decrease trend, discouraging entry when the market is sideway (hesitating).

Uptrend: Parabolic Sar indicator from the bottom up. The posterior peak is higher than the previous peak and the bottom is higher than the previous bottom.

 Parabolic indicator in an uptrend
Parabolic indicator in uptrend

Downward trend: Parabolic Sar indicator from the top down. The posterior bottom is lower than the first and the top is lower than the previous.

 Parabolic indicator in downtrend
Parabolic indicator in downtrend

Resistance / support

When the trend is rising, the best entry point is when the price corrects to the support just formed with the Parabolic Sar indicator pointing up from the bottom.

The entry signal of the Parabolic Sar indicator is in a rising trend

When the trend is down, the entry point for the highest probability of winning at the recently surpassed resistance level is matched with the top-down Parabolic Sar indicator.

 Parabolic Sar command input signal in downtrend
The entry signal of the Parabolic Sar indicator is in a downtrend

Signal candles

A candle that touches the resistance / support area forming a long tail candle, indicating that the price has been denied by the market. Usually doji or pinbar candles are more accurate.

Nến tín hiệu
Nến tín hiệu

Những bước cần chuẩn bị trước khi giao dịch với chỉ báo Parabolic Sar kết hợp Hỗ trợ

(1) Cặp tiền : AUD/USD, EUR/USD.

(2) Biểu đồ nến Nhật thời gian tạo nến 5 phút

(3) Thời gian kết thúc lệnh từ 1 đến 5 phút. (Hạn chế giao dịch)

(4) Thời gian kết thúc lệnh từ 15 phút trở lên.

Thiết lập cơ bản khi giao dịch với chỉ báo Parabolic Sar
Thiết lập cơ bản khi giao dịch với chỉ báo Parabolic Sar

Tín hiệu vào lệnh

HIGHER = Xu hướng tăng + giá test hỗ trợ + chỉ báo Parabolic Sar hướng từ dưới lên.

LOWER = Xu hướng giảm + giá test kháng cự + chỉ báo Parabolic Sar hướng từ dưới lên.

Quản lý vốn phương pháp Classic : 20$ lệnh tối đa 5 lệnh 1 ngày.

Lợi nhuận : 35.6% ( Lời 35.6$)

Các điểm vào lệnh ngày 13/01/2020 với chiến thuật chỉ báo Parabolic Sar kết hợp Hỗ trợ

Tín hiệu vào lệnh tại IQ Option

Lệnh 1 : Xu hướng tăng + test hỗ trợ + Nến doji = Vào lệnh HIGHER.

Điểm vào lệnh IQ Option với chỉ báo Parabolic và xu hướng tăng
Điểm vào lệnh IQ Option với chỉ báo Parabolic và xu hướng tăng

Lệnh 2 : Xu hướng tăng + test hỗ trợ + nến pinbar = Vào lệnh HIGHER.

Lệnh 4 : Xu hướng tăng + test hỗ trợ + nến pinbar = Vào lệnh HIGHER.

Điểm vào lệnh IQ Option với chỉ báo Parabolic và xu hướng tăng
Điểm vào lệnh IQ Option với chỉ báo Parabolic và xu hướng tăng

Lệnh 3 : Xu hướng tăng + test hỗ trợ = Vào lệnh HIGHER.

Điểm vào lệnh IQ Option với chỉ báo Parabolic và xu hướng tăng
Điểm vào lệnh IQ Option với chỉ báo Parabolic và xu hướng tăng

Lệnh 5 : Xu hướng tăng + test hỗ trợ + nến doji = Vào lệnh HIGHER.

Điểm vào lệnh IQ Option với chỉ báo Parabolic và xu hướng tăng
Điểm vào lệnh IQ Option với chỉ báo Parabolic và xu hướng tăng

Những chỉ báo cho ta cái nhìn khách quan về thị trường. Để tạo sự chắc chắn trong từng điểm lệnh, chúng ta nên kết hợp các loại chỉ báo tương tác hỗ trợ nhau tạo thành chiến thuật phù hợp nhất với bản thân.

Không dùng một chỉ báo đơn lẻ vì đôi khi chỉ báo cũng không cung cấp chính xác những dữ liệu mà các bạn muốn tìm hiểu. Thị trường luôn có khả năng tạo ra những biến động cực lớn làm cho các chỉ báo không đạt hiệu quả như mong đợi. Lúc đó kết hợp chỉ báo sẽ cho ta thấy sự bất thường để hạn chế giao dịch.

summary

Những chia sẻ này đều mang tính học hỏi vì tôi cũng phải tìm hiểu những kiến thức mới về thị trường từng ngày. Tôi may mắn khi có xuất phát điểm tốt nên có thể đi nhanh hơn và viết những điểm lệnh đẹp mà tôi đã từng trải qua. Từ đó cùng nhau học hỏi trau dồi kiến thức để có thể kiếm được lợi nhuận trên thị trường tài chính khốc liệt này.

Nếu bạn còn thiếu một trong hai điều là kiên nhẫn và kỷ luật thì tôi khuyên nên rèn luyện thêm đến khi bản thân kiểm soát được tốt hơn thì hãy nghĩ đến chuyện đạt được lợi nhuận mong muốn. Chúc các bạn thành công.

0 Comments

seo marketing wordpress seo seo hosting seo and marketing word press seo wordpress and seo wordpress marketing hosting seo seo press pro market seo seo & marketing seo e marketing e marketing seo seo pro wordpress marketing & seo seo di wordpress wordpress seo host hosting and seo wordpress hosting seo wordpress seo wordpress wordpress for marketing seo press wordpress marketing for seo
×