38.6% profit in the first week combining Morning Star candles and Support

In early 2020, I set up a separate account to trade and statistically the probability of winning of long orders based on reversal candlestick patterns that have absolute confidence of financial traders. This article I will review the first week from January 6, 2020 to January 10, 2020 with a profit of 38.6% with a strategy of trading the Morning Star candle model combined with support.

Please affirm: Do not drive chickens, do not sell courses, do not shoot signals …… I share the command points that I have made myself and record the probability of winning or losing so that everyone can get the exact number. for the candle models I use to trade at IQ Option.

Total number of orders for the first week

Trading method with Morning Star candle model combined with support

The simplicity comes from a method that is distilled from the most basic things such as (1) certain candlestick patterns (Morning Star) => (2) the most basic indicator (Support) => (3) ways The only deal is HIGHER.

Standard Morning Star candle pattern

The standard Morning Star candle pattern consists of 3 candles. The first is a relatively long bearish candle compared to the previous candles

Candlestick 2: Usually a Doji candle (Up or down) indicates a pullback

Candlestick 3: A bullish candle is equal to or equal to at least 50% in length of the 1st candle.

Standard Morning Star candle pattern

=> Easily recognize the high win rate when appearing.

Morning Star candle model variations include:

Candle 1: The candle is relatively long lower than the previous candles

The second day is a Doji candle that closes around the close of the first candle. The price is accumulating, preparing for a strong breakout.

The bullish candlestick has a length equal to or at least 50% compared to the first day's candle.

Morning Star candle pattern variant

=> Difficult to recognize when not proficient in the model but in return the win rate is very high every successful setup.

(2) The most basic indicator: Support zone

When price declines decline at an important price level, this is called a support level. The more candles are rejected at the support, the higher it will be penetrated at any time. It is necessary to clearly identify the support area to have nice entry points right there.

Support area in options

(3) Enter the HIGHER command

Once the Morning Star pattern has formed right at the support level is the best point to enter a long HIGHER (from 15 minutes or more).

Steps to prepare when trading Morning Star candles combined Support

(1) Currency pair: EUR / USD, USD / JPY.

(2) Daily candle chart and 5 minute candle creation time.

(3) Order completion time is 15 minutes or more.

Basic setup before trading options at IQ Option

Signal on command:

HIGHER = Morning Star candle pattern + support.

How to manage capital effectively using Morning Star and Support candle model

Classic method by week 1 order $ 20 from Monday to Friday (January 6 to January 10)

Classic capital management method by week

=> A method with a win rate above 60% is profitable.

Profit: 38.6%

Entry points are from January 6, 2020 to January 10, 2020

Lệnh 1: Thứ hai, ngày 06/01/2020 cặp tiền EUR/USD trong Phiên Á xuất hiện setup mô hình nến Morning Star chuẩn ngay tại hỗ trợ mạnh khi trước đó xuất hiện nến Pinbar có đuôi dưới khá dài = Vào lệnh HIGHER có thời gian kết thúc 20 phút.

Lệnh 1

Lệnh 2 : Thứ ba, ngày 07/01/2020 cặp tiền EUR/USD trong phiên Âu đây là khung thời gian biến động tương đối mạnh. Mô hình nến Morning Star xuất hiện ngay tại vùng hỗ trợ vừa hình thành trước đó = Vào lệnh HIGHER có thời gian kết thúc lệnh 20 phút

Lệnh 2

Lệnh 3 : Thứ tư, ngày 08/01/2020 cặp tiền EUR/USD trong phiên Âu + Mỹ đây là thời gian giao thoa giữa hai phiên nên sự biến động rất lớn và hay có những tin tức ảnh hưởng mạnh đến tỷ giá cặp tiền đang giao dịch. Ngay tại hỗ trợ hình thành mô hình nên Morning Star = Vào lệnh HIGHER có thời gian kết thúc lệnh 25 phút.

Lệnh 3

Lệnh 4 : Thứ năm, ngày 09/01/2020 cặp tiền USD/JPY trong phiên Âu có biến động không lớn lắm. Đã xuất hiện vùng hỗ trợ khi tiếp sau đó giá tạo nến Pin bar có đuôi dưới dài. Cho thấy đây là vùng hỗ trợ khó bị đâm thủng. Mô hình nến Morning Star được tạo ngay vùng hỗ trợ mạnh = Vào lệnh HIGHER có thời gian kết thúc lệnh 25 phút.

Lệnh 4

Lệnh 5: Thứ sáu, ngày 10/01/2020 cặp tiền EUR/USD trong 2 phiên Âu + Mỹ. Xu hướng tăng liên tục tạo đáy sau cao hơn đáy trước tại vùng hỗ trợ xuất hiện liên tiếp 3 nến doji chứng tỏ giá đang giằng co sau cùng là nến tăng tương đối. Đã nhận ra mô hình nến Morning Star biến thể tại vùng hỗ trợ = Vào lệnh HIGHER có thời gian kết thúc lệnh 25 phút.

Lệnh 5

Ưu và nhược điểm của chiến thuật kết hợp mô hình nến Morning Star kết hợp Hỗ trợ

Ưu điểm:

Có xác suất thắng khá cao khi xuất hiện.

Dễ nhận biết.

Cách đánh đơn giản dễ áp dụng.

Nhược điểm:

Một cặp tiền rất ít khi xuất hiện mô hình nên Morning Star nên cần sự kiên nhẫn chờ đợi.

Đơn giản trong giao dịch là điều cần thiết mà mọi trader cần hướng tới, để tạo nên những giao dịch hiệu quả không bị phân tâm quá nhiều bởi những thứ mà chúng ta tự vẽ ra hoặc làm phức tạp hóa vấn đề một cách thái quá trong khi bản chất nó thật sự đơn giản.

Tổng kết

Khi mới bắt đầu giao dịch tôi cũng đi từ đơn giản đến phức tạp nhưng khi đã hiểu được những vấn đề cốt lõi trong thị trường tài chính thì đỉnh cao là biến những thứ phức tạp thành đơn giản nhất có thể. Hiểu vấn đề cần giải quyết là gì ? tìm hiểu những công cụ có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất ? Trả lời hai câu hỏi trên thì các bạn đã phần nào đơn giản những giao dịch của mình một cách tối ưu nhất.

0 Comments

seo marketing wordpress seo seo hosting seo and marketing word press seo wordpress and seo wordpress marketing hosting seo seo press pro market seo seo & marketing seo e marketing e marketing seo seo pro wordpress marketing & seo seo di wordpress wordpress seo host hosting and seo wordpress hosting seo wordpress seo wordpress wordpress for marketing seo press wordpress marketing for seo
×